برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان با حضور گردشگران در چاف و چمخاله

برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان با حضور گردشگران در چاف و چمخاله
عضو شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله لنگرود از برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان با حضور مردم و گردشگران این شهر خبر داد.

برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان با حضور گردشگران در چاف و چمخاله

عضو شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله لنگرود از برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان با حضور مردم و گردشگران این شهر خبر داد.
برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان با حضور گردشگران در چاف و چمخاله

گوشی موبایل

View more posts from this author