برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی هیأت‌های مذهبی/ 1700 هیأت مذهبی در قم ثبت شده است

برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی هیأت‌های مذهبی/ 1700 هیأت مذهبی در قم ثبت شده است
رئیس شورای هیأت‌های مذهبی استان قم از برگزاری جشنواره قرآنی، فرهنگی و ورزشی هیأت‌های مذهبی استان خبر داد و گفت: یک‌هزار و 700 هیأت‌های مذهبی در استان قم به ثبت رسیده که از این شمار 500 هیأت فعال هستند.

برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی هیأت‌های مذهبی/ 1700 هیأت مذهبی در قم ثبت شده است

رئیس شورای هیأت‌های مذهبی استان قم از برگزاری جشنواره قرآنی، فرهنگی و ورزشی هیأت‌های مذهبی استان خبر داد و گفت: یک‌هزار و 700 هیأت‌های مذهبی در استان قم به ثبت رسیده که از این شمار 500 هیأت فعال هستند.
برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی هیأت‌های مذهبی/ 1700 هیأت مذهبی در قم ثبت شده است

روزنامه قانون

View more posts from this author