برگزاری بیش از 11 هزار اردوی دانش‌آموزی در شهریار

برگزاری بیش از 11 هزار اردوی دانش‌آموزی در شهریار
مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار از برگزاری 11 هزار و 500 اردوی دانش آموزی در سال تحصیلی گذشته خبر داد.

برگزاری بیش از 11 هزار اردوی دانش‌آموزی در شهریار

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار از برگزاری 11 هزار و 500 اردوی دانش آموزی در سال تحصیلی گذشته خبر داد.
برگزاری بیش از 11 هزار اردوی دانش‌آموزی در شهریار

اندروید

View more posts from this author