برگزاری اجلاسیه شهدای علما و روحانیون سیستان و بلوچستان

برگزاری اجلاسیه شهدای علما و روحانیون سیستان و بلوچستان
یادواره شهدای علما و روحانیون سیستان و بلوچستان در حسینیه عاشقان ثارالله زاهدان برگزار شد.

برگزاری اجلاسیه شهدای علما و روحانیون سیستان و بلوچستان

یادواره شهدای علما و روحانیون سیستان و بلوچستان در حسینیه عاشقان ثارالله زاهدان برگزار شد.
برگزاری اجلاسیه شهدای علما و روحانیون سیستان و بلوچستان

View more posts from this author