برگزاری آیین معارفه شهردار جدید کرمانشاه

برگزاری آیین معارفه شهردار جدید کرمانشاه
آیین معارفه آرش رضایی به عنوان شصت‌ و سومین شهردار کلانشهر کرمانشاه امروز در شهرداری این شهر برگزار شد.

برگزاری آیین معارفه شهردار جدید کرمانشاه

آیین معارفه آرش رضایی به عنوان شصت‌ و سومین شهردار کلانشهر کرمانشاه امروز در شهرداری این شهر برگزار شد.
برگزاری آیین معارفه شهردار جدید کرمانشاه

car

View more posts from this author