برگزاری آئین زیارتی در قره کلیسای چالدران

برگزاری آئین زیارتی در قره کلیسای چالدران
معاون میراث فرهنگی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از برگزاری آئین زیارتی در قره کلیسای چالدران خبر داد.

برگزاری آئین زیارتی در قره کلیسای چالدران

معاون میراث فرهنگی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از برگزاری آئین زیارتی در قره کلیسای چالدران خبر داد.
برگزاری آئین زیارتی در قره کلیسای چالدران

خرید vpn صبا نت

نخبگان

View more posts from this author