برپایی 6 بیمارستان صحرایی و تخصصی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

برپایی 6 بیمارستان صحرایی و تخصصی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه
مدیر عقیدتی سیاسی مرکز بهداری رزمی غرب نیروی زمینی سپاه پاسداران، از برپایی 6 بیمارستان صحرایی، تخصصی و فوق‌تخصصی مجهز با کادر کارکنان درمانی و امدادی در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه خبر داد.

برپایی 6 بیمارستان صحرایی و تخصصی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

مدیر عقیدتی سیاسی مرکز بهداری رزمی غرب نیروی زمینی سپاه پاسداران، از برپایی 6 بیمارستان صحرایی، تخصصی و فوق‌تخصصی مجهز با کادر کارکنان درمانی و امدادی در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه خبر داد.
برپایی 6 بیمارستان صحرایی و تخصصی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

View more posts from this author