برپایی ایستگاه‌های افطاری ساده در 3 نقطه شهر زنجان

برپایی ایستگاه‌های افطاری ساده در 3 نقطه شهر زنجان
معاون فرهنگی شهردار زنجان از برپایی ایستگاه‌های افطاری ساده در سه نقطه شهر زنجان خبر داد و گفت: این ایستگاه‌ها با هدف ترویج برپایی سفره‌های افطار ساده در بین مردم برپا می‌شود.

برپایی ایستگاه‌های افطاری ساده در 3 نقطه شهر زنجان

معاون فرهنگی شهردار زنجان از برپایی ایستگاه‌های افطاری ساده در سه نقطه شهر زنجان خبر داد و گفت: این ایستگاه‌ها با هدف ترویج برپایی سفره‌های افطار ساده در بین مردم برپا می‌شود.
برپایی ایستگاه‌های افطاری ساده در 3 نقطه شهر زنجان

سپهر نیوز

View more posts from this author