برنامه روضه خورشید از رادیو معارف پخش می‌شود

برنامه روضه خورشید از رادیو معارف پخش می‌شود
مدیر گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف از پخش برنامه روضه خورشید ویژه ایام پایانی ماه صفر از حرم امام رضا (ع) خبر داد.

برنامه روضه خورشید از رادیو معارف پخش می‌شود

مدیر گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف از پخش برنامه روضه خورشید ویژه ایام پایانی ماه صفر از حرم امام رضا (ع) خبر داد.
برنامه روضه خورشید از رادیو معارف پخش می‌شود

View more posts from this author