برنامه‌های عزاداری دهه اول ماه صفر در حرم حضرت معصومه(س) اعلام شد

برنامه‌های عزاداری دهه اول ماه صفر در حرم حضرت معصومه(س) اعلام شد
برنامه مراسم عزاداری دهه اول ماه صفر از جمله قرائت ادعیه کمیل و ندبه در حرم کریمه اهل بیت(س) اعلام شد.

برنامه‌های عزاداری دهه اول ماه صفر در حرم حضرت معصومه(س) اعلام شد

برنامه مراسم عزاداری دهه اول ماه صفر از جمله قرائت ادعیه کمیل و ندبه در حرم کریمه اهل بیت(س) اعلام شد.
برنامه‌های عزاداری دهه اول ماه صفر در حرم حضرت معصومه(س) اعلام شد

View more posts from this author