برنامه‌ریزی هدفمند برای تقویت روحیه پژوهشگری در طلاب

برنامه‌ریزی هدفمند برای تقویت روحیه پژوهشگری در طلاب
یکی از مراجع تقلید در پیامی به جشنواره علامه حلی خواستار برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند مسؤولان حوزه‌های علمیه برای رونق روحیه پژوهشگری در طلاب و حمایت از آنها در ترویج فضای نوآوری علمی در حوزه‌های علمیه شد.

برنامه‌ریزی هدفمند برای تقویت روحیه پژوهشگری در طلاب

یکی از مراجع تقلید در پیامی به جشنواره علامه حلی خواستار برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند مسؤولان حوزه‌های علمیه برای رونق روحیه پژوهشگری در طلاب و حمایت از آنها در ترویج فضای نوآوری علمی در حوزه‌های علمیه شد.
برنامه‌ریزی هدفمند برای تقویت روحیه پژوهشگری در طلاب

View more posts from this author