برملا شدن بدذاتی تروریست‌ها در حوادث اخیر تهران/ مظلومیت ایران بیشتر از گذشته نمایان شد

برملا شدن بدذاتی تروریست‌ها در حوادث اخیر تهران/ مظلومیت ایران بیشتر از گذشته نمایان شد
امام جمعه آمل با اشاره به برملا شدن خوی پَست و بدذاتی تروریست‌ها در حوادث اخیر تهران، گفت: در این حوادث مظلومیت ایران بیشتر از گذشته بین کشورهای دنیا و سران استکبار نمایان شده است.

برملا شدن بدذاتی تروریست‌ها در حوادث اخیر تهران/ مظلومیت ایران بیشتر از گذشته نمایان شد

امام جمعه آمل با اشاره به برملا شدن خوی پَست و بدذاتی تروریست‌ها در حوادث اخیر تهران، گفت: در این حوادث مظلومیت ایران بیشتر از گذشته بین کشورهای دنیا و سران استکبار نمایان شده است.
برملا شدن بدذاتی تروریست‌ها در حوادث اخیر تهران/ مظلومیت ایران بیشتر از گذشته نمایان شد

View more posts from this author