بررسی تدوین استراتژی‌های قانون‌گذاری برای رفع موانع توسعه صادرات

بررسی تدوین استراتژی‌های قانون‌گذاری برای رفع موانع توسعه صادرات
رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس از بررسی موضوع هماهنگی و تدوین استراتژی‌های قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی برای رفع موانع قانونی توسعه صادرات در فراکسیون متبوعش خبر داد.

بررسی تدوین استراتژی‌های قانون‌گذاری برای رفع موانع توسعه صادرات

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس از بررسی موضوع هماهنگی و تدوین استراتژی‌های قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی برای رفع موانع قانونی توسعه صادرات در فراکسیون متبوعش خبر داد.
بررسی تدوین استراتژی‌های قانون‌گذاری برای رفع موانع توسعه صادرات

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *