برخورد پژو با پراید با 4 کشته در محور بستان‌آباد – سراب

برخورد پژو با پراید با 4 کشته در محور بستان‌آباد – سراب
مسؤول روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان‌شرقی از برخورد پژو با پراید با چهار کشته در محور بستان‌آباد – سراب خبر داد.

برخورد پژو با پراید با 4 کشته در محور بستان‌آباد – سراب

مسؤول روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان‌شرقی از برخورد پژو با پراید با چهار کشته در محور بستان‌آباد – سراب خبر داد.
برخورد پژو با پراید با 4 کشته در محور بستان‌آباد – سراب

View more posts from this author