برخورد قاطع با ناهنجاری‌های اجتماعی در شاهین‌شهر‌

برخورد قاطع با ناهنجاری‌های اجتماعی در شاهین‌شهر‌
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهین‌شهر و میمه از برخورد قاطع با ناهنجاری‌های اجتماعی نظیر بدحجابی و سگ گردانی در این شهرستان خبر داد.

برخورد قاطع با ناهنجاری‌های اجتماعی در شاهین‌شهر‌

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهین‌شهر و میمه از برخورد قاطع با ناهنجاری‌های اجتماعی نظیر بدحجابی و سگ گردانی در این شهرستان خبر داد.
برخورد قاطع با ناهنجاری‌های اجتماعی در شاهین‌شهر‌

موسیقی

View more posts from this author