برجام یک تعهد بین‌المللی است/ آمریکا تلاش می‌کند ایران نقض‌کننده برجام باشد

برجام یک تعهد بین‌المللی است/ آمریکا تلاش می‌کند ایران نقض‌کننده برجام باشد
نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که برجام یک تعهد بین‌المللی است، گفت: صحبت‌های ترامپ سبب خنده همه حتی ملت آمریکا و رو شدن دست آمریکا برای مردم ایران شده است.

برجام یک تعهد بین‌المللی است/ آمریکا تلاش می‌کند ایران نقض‌کننده برجام باشد

نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که برجام یک تعهد بین‌المللی است، گفت: صحبت‌های ترامپ سبب خنده همه حتی ملت آمریکا و رو شدن دست آمریکا برای مردم ایران شده است.
برجام یک تعهد بین‌المللی است/ آمریکا تلاش می‌کند ایران نقض‌کننده برجام باشد

View more posts from this author