برای پرداخت وام تبارشناسی می‌کنم

برای پرداخت وام تبارشناسی می‌کنم
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست ستاد تسهیل استان با بیان اینکه برای پرداخت وام تبارشناسی می‌کنم گفت: حاضرم 400 میلیارد تومان به تهران برگشت بخورد و یک ریال آن از مسیری که برای آن در نظر گرفته شده منحرف نشود.

برای پرداخت وام تبارشناسی می‌کنم

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست ستاد تسهیل استان با بیان اینکه برای پرداخت وام تبارشناسی می‌کنم گفت: حاضرم 400 میلیارد تومان به تهران برگشت بخورد و یک ریال آن از مسیری که برای آن در نظر گرفته شده منحرف نشود.
برای پرداخت وام تبارشناسی می‌کنم

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *