برانکو به کنفرانس خبری نرسید

برانکو به کنفرانس خبری نرسید
سرمربی تیم پرسپولیس تهران به کنفرانس خبری پیش از بازی تیمش با تراکتورسازی نرسید.

برانکو به کنفرانس خبری نرسید

سرمربی تیم پرسپولیس تهران به کنفرانس خبری پیش از بازی تیمش با تراکتورسازی نرسید.
برانکو به کنفرانس خبری نرسید

View more posts from this author