بدون نقش تبلیغی حضرت زینب (س) حرکت پیامبران ابتر می‌ماند

بدون نقش تبلیغی حضرت زینب (س) حرکت پیامبران ابتر می‌ماند
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه بدون حضرت زینب (س) واقعه کربلا به درستی روایت نمی‌شد، گفت: بدون نقش تبلیغی ایشان حرکت 124 هزار پیامبر ابتر و ناقص می‌ماند.

بدون نقش تبلیغی حضرت زینب (س) حرکت پیامبران ابتر می‌ماند

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه بدون حضرت زینب (س) واقعه کربلا به درستی روایت نمی‌شد، گفت: بدون نقش تبلیغی ایشان حرکت 124 هزار پیامبر ابتر و ناقص می‌ماند.
بدون نقش تبلیغی حضرت زینب (س) حرکت پیامبران ابتر می‌ماند

View more posts from this author