بدهی 120 میلیارد تومانی شهرداری سنندج/ 2 ماه حقوق پرسنل شهرداری عقب افتاده است

بدهی 120 میلیارد تومانی شهرداری سنندج/ 2 ماه حقوق پرسنل شهرداری عقب افتاده است
شهردار سنندج از بدهی 120 میلیارد تومانی این شهرداری خبر داد و گفت: دو ماه حقوق پرسنل شهرداری عقب افتاده و به لحاظ درآمدی وضعیت خوبی نداریم.

بدهی 120 میلیارد تومانی شهرداری سنندج/ 2 ماه حقوق پرسنل شهرداری عقب افتاده است

شهردار سنندج از بدهی 120 میلیارد تومانی این شهرداری خبر داد و گفت: دو ماه حقوق پرسنل شهرداری عقب افتاده و به لحاظ درآمدی وضعیت خوبی نداریم.
بدهی 120 میلیارد تومانی شهرداری سنندج/ 2 ماه حقوق پرسنل شهرداری عقب افتاده است

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *