بدخواهان نظام نمی‌توانند در وحدت مسؤولان خدشه‌ای وارد کنند

بدخواهان نظام نمی‌توانند در وحدت مسؤولان خدشه‌ای وارد کنند
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: بدخواهان نظام نمی‌توانند با فتنه‌انگیزی در صف وحدت و یکدلی مسؤولان خدشه‌ای وارد کنند.

بدخواهان نظام نمی‌توانند در وحدت مسؤولان خدشه‌ای وارد کنند

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: بدخواهان نظام نمی‌توانند با فتنه‌انگیزی در صف وحدت و یکدلی مسؤولان خدشه‌ای وارد کنند.
بدخواهان نظام نمی‌توانند در وحدت مسؤولان خدشه‌ای وارد کنند

View more posts from this author