بخشدار جدید شهمیرزاد معرفی شد

بخشدار جدید شهمیرزاد معرفی شد
بخشدار جدید شهمیرزاد با حضور مسؤولان استانی و فرماندار شهرستان مهدی‌شهر معرفی شد.

بخشدار جدید شهمیرزاد معرفی شد

بخشدار جدید شهمیرزاد با حضور مسؤولان استانی و فرماندار شهرستان مهدی‌شهر معرفی شد.
بخشدار جدید شهمیرزاد معرفی شد

ماشین های جدید

View more posts from this author