با کدام مجوز برای ملک موقوفه تعیین تکلیف می‌کنند/ سنگ‌اندازی معاون وزیر راه در برخورد با زمین‌خواری‌ها

با کدام مجوز برای ملک موقوفه تعیین تکلیف می‌کنند/ سنگ‌اندازی معاون وزیر راه در برخورد با زمین‌خواری‌ها
شهردار مشهد گفت: وقتی ما با تخلف ساخت هتل هفت ستاره در ارتفاعات مشهد برخورد کردیم، معاون وزیر راه و شهرسازی به ما نامه نوشت و با عتاب گفت که چرا با این زمین‌خواری‌ها مبارزه شده است.

با کدام مجوز برای ملک موقوفه تعیین تکلیف می‌کنند/ سنگ‌اندازی معاون وزیر راه در برخورد با زمین‌خواری‌ها

شهردار مشهد گفت: وقتی ما با تخلف ساخت هتل هفت ستاره در ارتفاعات مشهد برخورد کردیم، معاون وزیر راه و شهرسازی به ما نامه نوشت و با عتاب گفت که چرا با این زمین‌خواری‌ها مبارزه شده است.
با کدام مجوز برای ملک موقوفه تعیین تکلیف می‌کنند/ سنگ‌اندازی معاون وزیر راه در برخورد با زمین‌خواری‌ها

bluray movie download

View more posts from this author