با بانک‌های ربوی نمی‌توان تولید داشت/ اقتصاد مقاومتی با علم محقق می‌شود

با بانک‌های ربوی نمی‌توان تولید داشت/ اقتصاد مقاومتی با علم محقق می‌شود
یکی از مراجع تقلید گفت: با بانک‌های ربوی نمی‌توان تولید داشت، خدای سبحان در قرآن می‌فرماید ربا گزینه نظامی روی میز قرآن من است، بانک‌های ربوی دارد با ما می‌جنگند اما ما باور نکردیم.

با بانک‌های ربوی نمی‌توان تولید داشت/ اقتصاد مقاومتی با علم محقق می‌شود

یکی از مراجع تقلید گفت: با بانک‌های ربوی نمی‌توان تولید داشت، خدای سبحان در قرآن می‌فرماید ربا گزینه نظامی روی میز قرآن من است، بانک‌های ربوی دارد با ما می‌جنگند اما ما باور نکردیم.
با بانک‌های ربوی نمی‌توان تولید داشت/ اقتصاد مقاومتی با علم محقق می‌شود

View more posts from this author