باید به جای معاونت حقوق شهروندی معاونت اشتغال ایجاد شود/ 8 میلیون جوان بیکار داریم

باید به جای معاونت حقوق شهروندی معاونت اشتغال ایجاد شود/ 8 میلیون جوان بیکار داریم
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی به جای اینکه معاونت حقوق شهروندی بزنند، باید به فکر ایجاد معاونت اشتغال باشند تا مشکل بیکاری را حل کنند، امروز هشت میلیون جوان بیکار در کشور داریم.

باید به جای معاونت حقوق شهروندی معاونت اشتغال ایجاد شود/ 8 میلیون جوان بیکار داریم

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی به جای اینکه معاونت حقوق شهروندی بزنند، باید به فکر ایجاد معاونت اشتغال باشند تا مشکل بیکاری را حل کنند، امروز هشت میلیون جوان بیکار در کشور داریم.
باید به جای معاونت حقوق شهروندی معاونت اشتغال ایجاد شود/ 8 میلیون جوان بیکار داریم

View more posts from this author