باید افق‌های تازه‌ای در دنیای معاصر باز شود/ به مطالبات بین‌المللی پاسخ داده شود

باید افق‌های تازه‌ای در دنیای معاصر باز شود/ به مطالبات بین‌المللی پاسخ داده شود
مسؤول مرکز ارتباطات و بین‌الملل حوزه‌های علمیه با بیان اینکه باید افق‌های تازه‌ای در دنیای معاصر باز شود، گفت: به مطالبات بین‌المللی پاسخ داده شود.

باید افق‌های تازه‌ای در دنیای معاصر باز شود/ به مطالبات بین‌المللی پاسخ داده شود

مسؤول مرکز ارتباطات و بین‌الملل حوزه‌های علمیه با بیان اینکه باید افق‌های تازه‌ای در دنیای معاصر باز شود، گفت: به مطالبات بین‌المللی پاسخ داده شود.
باید افق‌های تازه‌ای در دنیای معاصر باز شود/ به مطالبات بین‌المللی پاسخ داده شود

View more posts from this author