بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند و خبری از بانکداری نیست

بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند و خبری از بانکداری نیست
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک‌ها دیگر بانکداری نمی‌کنند بلکه مشغول بنگاهداری هستند.

بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند و خبری از بانکداری نیست

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک‌ها دیگر بانکداری نمی‌کنند بلکه مشغول بنگاهداری هستند.
بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند و خبری از بانکداری نیست

ganool review

View more posts from this author