بانک‌های یزد 6.4 هزار میلیارد ریال مطالبات معوقه دارند

بانک‌های یزد 6.4 هزار میلیارد ریال مطالبات معوقه دارند
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد گفت: در حال حاضر بانک‌های استان یزد بالغ بر 6 هزار و 400 میلیارد ریال مطالبات معوقه دارند.

بانک‌های یزد 6.4 هزار میلیارد ریال مطالبات معوقه دارند

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد گفت: در حال حاضر بانک‌های استان یزد بالغ بر 6 هزار و 400 میلیارد ریال مطالبات معوقه دارند.
بانک‌های یزد 6.4 هزار میلیارد ریال مطالبات معوقه دارند

گوشی موبایل

View more posts from this author