بانوی تیرانداز قم برترین تفنگ‌دار ایرانی شد/ برتری هیأت قم برابر مهندسی اصفهان

بانوی تیرانداز قم برترین تفنگ‌دار ایرانی شد/ برتری هیأت قم برابر مهندسی اصفهان
تیم هیأت تیراندازی استان قم با کسب عنوان برترین تیرانداز رشته تفنگ و برتری در رشته تفنگ بادی برابر نظام مهندسی ساختمان اصفهان به کار خود در لیگ دسته اول تیراندازی کشور پایان داد.

بانوی تیرانداز قم برترین تفنگ‌دار ایرانی شد/ برتری هیأت قم برابر مهندسی اصفهان

تیم هیأت تیراندازی استان قم با کسب عنوان برترین تیرانداز رشته تفنگ و برتری در رشته تفنگ بادی برابر نظام مهندسی ساختمان اصفهان به کار خود در لیگ دسته اول تیراندازی کشور پایان داد.
بانوی تیرانداز قم برترین تفنگ‌دار ایرانی شد/ برتری هیأت قم برابر مهندسی اصفهان

View more posts from this author