باند فرودگاه تبریز مسدود شد/ ترکیدن لاستیک هواپیما در فرودگاه تبریز

باند فرودگاه تبریز مسدود شد/ ترکیدن لاستیک هواپیما در فرودگاه تبریز
مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌شرقی از سانحه ترکیدگی لاستیک هواپیما شرکت آتا در باند فرودگاه تبریز خبر داد.

باند فرودگاه تبریز مسدود شد/ ترکیدن لاستیک هواپیما در فرودگاه تبریز

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌شرقی از سانحه ترکیدگی لاستیک هواپیما شرکت آتا در باند فرودگاه تبریز خبر داد.
باند فرودگاه تبریز مسدود شد/ ترکیدن لاستیک هواپیما در فرودگاه تبریز

View more posts from this author