بالاترین آمار طلاق در ایران ثبت شد/ مصرف الکل جای نگرانی دارد

بالاترین آمار طلاق در ایران ثبت شد/ مصرف الکل جای نگرانی دارد
معاون اداره کل سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: در سال 96 بالاترین آمار طلاق در ایران ثبت شده که نشان از افزایش یافتن این آمار بوده در حالی که ازدواج افزایش نیافته است.

بالاترین آمار طلاق در ایران ثبت شد/ مصرف الکل جای نگرانی دارد

معاون اداره کل سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: در سال 96 بالاترین آمار طلاق در ایران ثبت شده که نشان از افزایش یافتن این آمار بوده در حالی که ازدواج افزایش نیافته است.
بالاترین آمار طلاق در ایران ثبت شد/ مصرف الکل جای نگرانی دارد

View more posts from this author