باشگاه تراکتورسازی برنامه‌ای برای جذب بیرانوند ندارد/ گل‌محمدی جذب بیرانوند را در شرایط محرومیت پرسپولیس از نقل و انتقالات نامردی می‌داند

باشگاه تراکتورسازی برنامه‌ای برای جذب بیرانوند ندارد/ گل‌محمدی جذب بیرانوند را در شرایط محرومیت پرسپولیس از نقل و انتقالات نامردی می‌داند
مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: باشگاه تراکتورسازی برنامه‌ای برای جذب بیرانوند ندارد.

باشگاه تراکتورسازی برنامه‌ای برای جذب بیرانوند ندارد/ گل‌محمدی جذب بیرانوند را در شرایط محرومیت پرسپولیس از نقل و انتقالات نامردی می‌داند

مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: باشگاه تراکتورسازی برنامه‌ای برای جذب بیرانوند ندارد.
باشگاه تراکتورسازی برنامه‌ای برای جذب بیرانوند ندارد/ گل‌محمدی جذب بیرانوند را در شرایط محرومیت پرسپولیس از نقل و انتقالات نامردی می‌داند

View more posts from this author