بازی سختی پیش رو داریم/ ما فردا تماشاگر داریم و پرسپولیس نه/ روی تعهد خود به تراکتورسازی هستم

بازی سختی پیش رو داریم/ ما فردا تماشاگر داریم و پرسپولیس نه/ روی تعهد خود به تراکتورسازی هستم
سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز گفت: بازی سختی برابر پرسپولیس تهران پیش رو داریم اما در بازی فردا ما تماشاگر داریم اما پرسپولیس از آن محروم است.

بازی سختی پیش رو داریم/ ما فردا تماشاگر داریم و پرسپولیس نه/ روی تعهد خود به تراکتورسازی هستم

سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز گفت: بازی سختی برابر پرسپولیس تهران پیش رو داریم اما در بازی فردا ما تماشاگر داریم اما پرسپولیس از آن محروم است.
بازی سختی پیش رو داریم/ ما فردا تماشاگر داریم و پرسپولیس نه/ روی تعهد خود به تراکتورسازی هستم

View more posts from this author