بازی‌های سیاسی عامل مشکلات کشور هستند

بازی‌های سیاسی عامل مشکلات کشور هستند
نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری مشکل اصلی کشور را بازی‌های سیاسی جناح‌ها دانست و گفت: باید تلاش کنیم تا با همدلی، همراهی و قرار گرفتن تمام سلایق در کنار هم به هدف اصلی نظام اسلامی که حاکم کردن ارزش‌های دینی است، برسیم.

بازی‌های سیاسی عامل مشکلات کشور هستند

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری مشکل اصلی کشور را بازی‌های سیاسی جناح‌ها دانست و گفت: باید تلاش کنیم تا با همدلی، همراهی و قرار گرفتن تمام سلایق در کنار هم به هدف اصلی نظام اسلامی که حاکم کردن ارزش‌های دینی است، برسیم.
بازی‌های سیاسی عامل مشکلات کشور هستند

View more posts from this author