بازیکن تراکتورسازی تبریز محروم شد

بازیکن تراکتورسازی تبریز محروم شد
بر اساس رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز از یک جلسه همراهی تیم خود محروم شد.

بازیکن تراکتورسازی تبریز محروم شد

بر اساس رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز از یک جلسه همراهی تیم خود محروم شد.
بازیکن تراکتورسازی تبریز محروم شد

View more posts from this author