بازیکنان سپاهان و فولاد خوزستان مصاحبه نکردند+فیلم

بازیکنان سپاهان و فولاد خوزستان مصاحبه نکردند+فیلم
پس از پایان دیدار تیم‌های سپاهان و فولاد خوزستان در هفته بیست و یکم لیگ برتر هیچ‌کدام از بازیکنان دو تیم حاضر به مصاحبه نشدند.

بازیکنان سپاهان و فولاد خوزستان مصاحبه نکردند+فیلم

پس از پایان دیدار تیم‌های سپاهان و فولاد خوزستان در هفته بیست و یکم لیگ برتر هیچ‌کدام از بازیکنان دو تیم حاضر به مصاحبه نشدند.
بازیکنان سپاهان و فولاد خوزستان مصاحبه نکردند+فیلم

View more posts from this author