بازیکنانم امروز مقابل تیم راه‌آهن باغیرت جنگیدند/ با همدلی همه‌جانبه به لیگ برتر صعود می‌کنیم

بازیکنانم امروز مقابل تیم راه‌آهن باغیرت جنگیدند/ با همدلی همه‌جانبه به لیگ برتر صعود می‌کنیم
سرمربی تیم فوتبال صنعت مس کرمان گفت: امروز بازیکنان مس باغیرت جنگیدند و به یک پیروزی دلچسب رسیده و دل هواداران واقعی تیم خود را شاد کردند.

بازیکنانم امروز مقابل تیم راه‌آهن باغیرت جنگیدند/ با همدلی همه‌جانبه به لیگ برتر صعود می‌کنیم

سرمربی تیم فوتبال صنعت مس کرمان گفت: امروز بازیکنان مس باغیرت جنگیدند و به یک پیروزی دلچسب رسیده و دل هواداران واقعی تیم خود را شاد کردند.
بازیکنانم امروز مقابل تیم راه‌آهن باغیرت جنگیدند/ با همدلی همه‌جانبه به لیگ برتر صعود می‌کنیم

View more posts from this author