بازگشت پیکرهای 28 شهید تازه تفحص‌شده از مرز شلمچه

بازگشت پیکرهای 28 شهید تازه تفحص‌شده از مرز شلمچه
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان گفت: هم‌زمان با سالروز ورود تاریخی امام خمینی(ره) به کشور پیکرهای پاک و مطهر 28 شهید تازه تفحص‌شده 8 سال دفاع مقدس 12 بهمن‌ماه از طریق مرز زمینی شلمچه وارد کشور می‌شوند.

بازگشت پیکرهای 28 شهید تازه تفحص‌شده از مرز شلمچه

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان گفت: هم‌زمان با سالروز ورود تاریخی امام خمینی(ره) به کشور پیکرهای پاک و مطهر 28 شهید تازه تفحص‌شده 8 سال دفاع مقدس 12 بهمن‌ماه از طریق مرز زمینی شلمچه وارد کشور می‌شوند.
بازگشت پیکرهای 28 شهید تازه تفحص‌شده از مرز شلمچه

View more posts from this author