بازگشایی مرز قصرشیرین و پرویزخان باعث بهبود وضعیت مناطق زلزله‌زده می‌شود

بازگشایی مرز قصرشیرین و پرویزخان باعث بهبود وضعیت مناطق زلزله‌زده می‌شود
نماینده مردم سرپل‌ذهاب، گیلان‌غرب و قصرشیرین در مجلس گفت: بازگشایی مرزهای مبادلاتی قصرشیرین و پرویزخان در این شرایط می‌تواند به بهبود وضعیت این منطقه زلزله‌زده کمک کند.

بازگشایی مرز قصرشیرین و پرویزخان باعث بهبود وضعیت مناطق زلزله‌زده می‌شود

نماینده مردم سرپل‌ذهاب، گیلان‌غرب و قصرشیرین در مجلس گفت: بازگشایی مرزهای مبادلاتی قصرشیرین و پرویزخان در این شرایط می‌تواند به بهبود وضعیت این منطقه زلزله‌زده کمک کند.
بازگشایی مرز قصرشیرین و پرویزخان باعث بهبود وضعیت مناطق زلزله‌زده می‌شود

View more posts from this author