بازگشایی مرزخسروی با ظرفیت مشخص/ همه مسؤولان کشور پای کار هستند

بازگشایی مرزخسروی با ظرفیت مشخص/ همه مسؤولان کشور پای کار هستند
نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب در مجلس به بازگشایی مرزخسروی با ظرفیت مشخص اشاره کرد و گفت: همه مسؤولان استانی و کشوری پای کار هستند تا مرز خسروی برای تردد زوار بازگشایی شود.

بازگشایی مرزخسروی با ظرفیت مشخص/ همه مسؤولان کشور پای کار هستند

نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب در مجلس به بازگشایی مرزخسروی با ظرفیت مشخص اشاره کرد و گفت: همه مسؤولان استانی و کشوری پای کار هستند تا مرز خسروی برای تردد زوار بازگشایی شود.
بازگشایی مرزخسروی با ظرفیت مشخص/ همه مسؤولان کشور پای کار هستند

View more posts from this author