بازگشایی محور رشت ـ قزوین و پونل ـ خلخال و بالعکس ممکن نیست/ هم‌وطنان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند

بازگشایی محور رشت ـ قزوین و پونل ـ خلخال و بالعکس ممکن نیست/ هم‌وطنان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از انسداد محورهای پونل و خلخال و همچنین رشت-قزوین و بالعکس خبر داد و گفت: به دلیل شدن بارش‌ها و کولاک عملیات برف‌روبی در محورهای مذکور غیرممکن است.

بازگشایی محور رشت ـ قزوین و پونل ـ خلخال و بالعکس ممکن نیست/ هم‌وطنان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از انسداد محورهای پونل و خلخال و همچنین رشت-قزوین و بالعکس خبر داد و گفت: به دلیل شدن بارش‌ها و کولاک عملیات برف‌روبی در محورهای مذکور غیرممکن است.
بازگشایی محور رشت ـ قزوین و پونل ـ خلخال و بالعکس ممکن نیست/ هم‌وطنان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند

View more posts from this author