بازگشایی زیرگذر سیاه آب شهر قدس طی چند روز آینده

بازگشایی زیرگذر سیاه آب شهر قدس طی چند روز آینده
رئیس کمیسیون زیربنایی شورای اسلامی شهر قدس گفت: عملیات اجرایی پروژه زیرگذر، رمپ و لوپ سیاه آب در محور چیتگر و کمربندی اندیشه ظرف روزهای آینده آن به اتمام می‌رسد و مورد بهره‌برداری و استفاده شهروندان قرار خواهد گرفت.

بازگشایی زیرگذر سیاه آب شهر قدس طی چند روز آینده

رئیس کمیسیون زیربنایی شورای اسلامی شهر قدس گفت: عملیات اجرایی پروژه زیرگذر، رمپ و لوپ سیاه آب در محور چیتگر و کمربندی اندیشه ظرف روزهای آینده آن به اتمام می‌رسد و مورد بهره‌برداری و استفاده شهروندان قرار خواهد گرفت.
بازگشایی زیرگذر سیاه آب شهر قدس طی چند روز آینده

دانلود موزیک

View more posts from this author