بازسازی 8 روستای زلزله‌زده کرمانشاه توسط سپاه بوشهر

بازسازی 8 روستای زلزله‌زده کرمانشاه توسط سپاه بوشهر
مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر گفت: با همت سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر، بازسازی هشت روستای زلزله زده منطقه آب باریک از توابع شهر سرپل ذهاب در جوار ارتفاعات بازی دراز انجام شد که 10 هزار نفر در قالب 270 خانوار در آن ها ساکن هستند.

بازسازی 8 روستای زلزله‌زده کرمانشاه توسط سپاه بوشهر

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر گفت: با همت سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر، بازسازی هشت روستای زلزله زده منطقه آب باریک از توابع شهر سرپل ذهاب در جوار ارتفاعات بازی دراز انجام شد که 10 هزار نفر در قالب 270 خانوار در آن ها ساکن هستند.
بازسازی 8 روستای زلزله‌زده کرمانشاه توسط سپاه بوشهر

View more posts from this author