بازسازی 11 بقعه متبرکه در لنگرود

بازسازی 11 بقعه متبرکه در لنگرود
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود از بازسازی 11 بقعه متبرکه در این شهرستان خبر داد.

بازسازی 11 بقعه متبرکه در لنگرود

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود از بازسازی 11 بقعه متبرکه در این شهرستان خبر داد.
بازسازی 11 بقعه متبرکه در لنگرود

View more posts from this author