بازسازی مسجد صاحب‌الزمان روستای کشکو اشکنان به پایان رسید

بازسازی مسجد صاحب‌الزمان روستای کشکو اشکنان به پایان رسید
در زمینی به مساحت یک‌هزار و 200 مترمربع، بازسازی مسجد صاحب‌الزمان روستای کشکو از توابع بخش اشکنان لامرد با اختصاص اعتباری بالغ 700 میلیون تومان به پایان رسید.

بازسازی مسجد صاحب‌الزمان روستای کشکو اشکنان به پایان رسید

در زمینی به مساحت یک‌هزار و 200 مترمربع، بازسازی مسجد صاحب‌الزمان روستای کشکو از توابع بخش اشکنان لامرد با اختصاص اعتباری بالغ 700 میلیون تومان به پایان رسید.
بازسازی مسجد صاحب‌الزمان روستای کشکو اشکنان به پایان رسید

ganool review

View more posts from this author