بازرسی از خبرنگاران مشهدی/ خوشحالی ایستایی بازیکن پدیده پس از گلزنی به تیم سابق!

بازرسی از خبرنگاران مشهدی/ خوشحالی ایستایی بازیکن پدیده پس از گلزنی به تیم سابق!
دیدار تیم‌های فوتبال پدیده خراسان و سپاهان اصفهان از ساعت 19 امروز در ورزشگاه ثامن‌الائمه مشهد آغاز شد که البته حاشیه‌هایی هم به همراه داشت.

بازرسی از خبرنگاران مشهدی/ خوشحالی ایستایی بازیکن پدیده پس از گلزنی به تیم سابق!

دیدار تیم‌های فوتبال پدیده خراسان و سپاهان اصفهان از ساعت 19 امروز در ورزشگاه ثامن‌الائمه مشهد آغاز شد که البته حاشیه‌هایی هم به همراه داشت.
بازرسی از خبرنگاران مشهدی/ خوشحالی ایستایی بازیکن پدیده پس از گلزنی به تیم سابق!

View more posts from this author