بازدید نیم بهاء از 11 موزه همزمان با هفته صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری

بازدید نیم بهاء از 11 موزه همزمان با هفته صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از بازدید نیم بهاء از 11 موزه همزمان با هفته صنایع دستی در این استان خبر داد.

بازدید نیم بهاء از 11 موزه همزمان با هفته صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از بازدید نیم بهاء از 11 موزه همزمان با هفته صنایع دستی در این استان خبر داد.
بازدید نیم بهاء از 11 موزه همزمان با هفته صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری

بازی

View more posts from this author