بازدید رایگان خانواده‌های آزادگان و ایثارگران از موزه منطقه‌ای جنوب شرق

بازدید رایگان خانواده‌های آزادگان و ایثارگران از موزه منطقه‌ای جنوب شرق
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان گفت: به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، بازدید خانواده‌های آزادگان و ایثارگران از موزه منطقه‌ای جنوب شرق رایگان است.

بازدید رایگان خانواده‌های آزادگان و ایثارگران از موزه منطقه‌ای جنوب شرق

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان گفت: به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، بازدید خانواده‌های آزادگان و ایثارگران از موزه منطقه‌ای جنوب شرق رایگان است.
بازدید رایگان خانواده‌های آزادگان و ایثارگران از موزه منطقه‌ای جنوب شرق

View more posts from this author