بازدید رئیس مجلس، وزیر نیرو و ملی‌پوشان کاراته از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

بازدید رئیس مجلس، وزیر نیرو و ملی‌پوشان کاراته از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه
رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر نیرو و اعضای تیم ملی کاراته کشورمان امروزز از مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه سرکشی کردند.

بازدید رئیس مجلس، وزیر نیرو و ملی‌پوشان کاراته از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر نیرو و اعضای تیم ملی کاراته کشورمان امروزز از مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه سرکشی کردند.
بازدید رئیس مجلس، وزیر نیرو و ملی‌پوشان کاراته از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

View more posts from this author