«بازار همدان»، تکه‌ای از تاریخ/ هم «فال» و هم «تماشا»

«بازار همدان»، تکه‌ای از تاریخ/ هم «فال» و هم «تماشا»
بازارهای همدان به عنوان یکی از نقاط مهم در دل تاریخ و تمدن ایران‌زمین جای گرفته‌اند، مراکزی که با معماری اسلامی، از دوره قاجاریه به یادگار مانده‌اند، بازارها محل آمد و شد مردم و گردشگران بودند و هنوز نیز هستند.

«بازار همدان»، تکه‌ای از تاریخ/ هم «فال» و هم «تماشا»

بازارهای همدان به عنوان یکی از نقاط مهم در دل تاریخ و تمدن ایران‌زمین جای گرفته‌اند، مراکزی که با معماری اسلامی، از دوره قاجاریه به یادگار مانده‌اند، بازارها محل آمد و شد مردم و گردشگران بودند و هنوز نیز هستند.
«بازار همدان»، تکه‌ای از تاریخ/ هم «فال» و هم «تماشا»

View more posts from this author